Thông báo:

Website đang trong giai đoạn thử nghiệm...

Amitabha
Amitabha
Nghệ sĩ . Imee Ooi
  • 2 bài hát
  • 2016-09-22
  • 6592
  • 3
Queue is empty
-- / --
Tâm niệm danh Phật, mượn gió cuốn đi mọi phiền não vào hư không. Mở lòng yêu thương trải khắp muôn loài. Nẻo tăm tối bỏ lại sau lưng, mọi sân hận cũng tan như mây khói, thả bước thong dong vào con đường chánh giác..

1 Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.

  • 22/10/2009 mydr8x_vn

    đi tu đây!

Có Thể Bạn Muốn Nghe